Παιδεία/Πολιτισμός

Παιδεία

Ø Ενίσχυση και επέκταση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου.

Ø Διατήρηση και αναβάθμιση του θεσμού των κρατικών ινστιτούτων.

Ø Ενίσχυση μεταλυκειακών σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Ø Επέκταση του θεσμού των Ζ.Ε.Π (Ζώνες εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων).

Ø Επέκταση της ειδικής εκπαίδευσης και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ø Επέκταση των κοινοτικών βρεφοκομικών σταθμών και νηπιαγωγείων.

Ø Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης

Ø Επέκταση των προγραμμάτων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Πολιτισμός

Ø Δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτισμού (ένταξη και του Τμήματος Αρχαιοτήτων).

Ø Μεταστέγαση και αναβάθμιση της κρατικής βιβλιοθήκης και κρατικής πινακοθήκης.

Ø Δημιουργία ανεξάρτητου φορέα διαχείρισης χορηγιών (στα πλαίσια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού) για τη θεατρική ανάπτυξη.

Ø Ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής με φορολογικά κίνητρα.

Ø Ανέγερση νέου Κυπριακού μουσείου.

Έρευνα/Καινοτομία/Τεχνολογία

Ø Αύξηση των παροχών στον κρατικό προϋπολογισμό για την έρευνα και την τεχνολογία στο 3% του κρατικού προϋπολογισμού ανάπτυξης.

Ø Οι εθνικές επενδύσεις σε Έρευνα & Ανάπτυξη και Καινοτομία Δυστυχώς ο εθνικός στόχος που τέθηκε είναι μόλις 0,5% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Πιστεύουμε πως πρέπει να επενδυθούν περισσότερα στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τον στόχο για αύξηση της απασχολισιμότητας του ενεργού πληθυσμού.

Κύλιση στην Αρχή

HD-Background Selector

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies..

Συμφωνώ

I understand