Υγεία και πρόληψη

Υγεία

Ø Εφαρμογή του συμφωνημένου πλαισίου για το ΓΕΣΥ με επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι το κέρδος, προκειμένου να εξαλειφθεί η κοινωνική ανισότητα στον τομέα της υγείας, να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δαπανών για την υγεία. (μονοασφαλιστικό, αυτονόμηση νοσοκομείων, πρωτογενής ιατρική κ.ο.κ.).

Ø Θεσμοθέτηση ορίων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που να συνάδουν με τα αυστηρότερα όρια εκπομπών και εφαρμογή της αρχής της συνετούς προφύλαξης και αποφυγής.

Ø Ολοκλήρωση του σχεδίου μετακίνησης των αμιάντων από τα κυβερνητικά κτίρια. Σχέδιο κινήτρων για απομάκρυνση από ιδιωτικές κατοικίες. Αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων στο δίκτυο υδατοπρομήθειας.

Ø Δημιουργία νομικού πλαισίου για άσκηση της εναλλακτικής ιατρικής.

Ø Προώθηση ολοκληρωμένου σχεδίου ενημέρωσης / διαφώτισης για την υγιεινή διατροφή.

Ø Δημιουργία Κέντρου Δηλητηριάσεων.

Ø Εκπόνηση επιδημιολογικών ερευνών (όπως για κρούσματα καρκίνου, χημικές επιμολύνσεις).

Ø Δημιουργία κρατικού ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο ογκολογικό κέντρο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, καθώς και στη Λεμεσό.

Ø Εφαρμογή αυστηρού νόμου για προστασία της δημόσιας υγείας από το κάπνισμα.

Ø Θεσμοθέτηση της Εθνικής Επιτροπής «Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού».

Ø Νομοθετική ρύθμιση της εισαγωγής της καλλιέργειας και συνταγολόγησης της ιατρικής κάνναβης.

Ø Εφαρμογή της εκπονημένης «Στρατηγική κατά του Καρκίνου».

Άτομα με ειδικές ανάγκες – Άτομα με αναπηρία

Ø Νομική κατοχύρωση για τη θετική διάκριση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στον τομέα της εργοδότησης.

Ø Έγκριση κονδυλίων έτσι ώστε να γίνουν προσβάσιμα όλα τα δημόσια κτίρια.

Ø Δημιουργία μόνιμης τεχνικής επιτροπής για την προσβασιμότητα.

Ø Εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπής για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα ανάπηρα άτομα.

Κύλιση στην Αρχή

HD-Background Selector

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies..

Συμφωνώ

I understand