Καλαντάρι 2019

Καλαντάρι Μαΐου

9 Μαΐου –          Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ενσωμάτωσε στο κείμενο των Περί ΓΕΣΥ (Εργαστήρια) Κανονισμών τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κινήματος σχετικά με τη διαπίστευση των συνεργαζόμενων κλινικών εργαστηρίων τα οποία βρίσκονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικά με το φορέα που θα προβαίνει σε διαπίστευση στις περιπτώσεις που δεν θα την πραγματοποιεί ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας.

10 Μαΐου –        Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων τροπολογία του Κινήματος - που υποστηρίχθηκε από την επιτροπή - που καθορίζει ότι οι οντότητες που θα πιστοποιούν τα άτομα που θα  μπορούν να χρησιμοποιούν προσβάσιμο σε αυτούς υλικό, χωρίς την άδεια του κατόχου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, θα ορίζονται από διάταγμα του υπουργού και δεν θα είναι το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

13 Μαΐου –        Μετά από ενέργειες της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, το χωράφι στην οδό Άννης Μαρίας στη Λεμεσό, που ήταν γεμάτο σκουπίδια, καθαρίστηκε από το Δημαρχείο Λεμεσού.

13 Μαΐου –        Μετά από πολλές ενέργειες της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ο παράνομος σκυβαλότοπος που υπήρχε εδώ και χρόνια κοντά στο νοσοκομείο της  Κυπερούντας έχει καθαριστεί.

13 Μαΐου –        Μετά από πολλές παρεμβάσεις της Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, τα σκουπίδια στην Κοινότητα Κονιών στην Πάφο, έχουν καθαριστεί.

15 Μαΐου –        Μετά από ενέργειες της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, το άδειο οικόπεδο με σκουπίδια στην οδό Μερσινάκη στον Άγιο Αθανάσιο καθαρίστηκε.

31 Μαΐου -         Μετά από πολλές ενέργειες και επίσκεψη της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για σκουπίδια στα μονοπάτια της φύσης στον Αγρό, πήραμε απάντηση από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγρού ότι καθαρίστηκαν τα μονοπάτια.

31 Μαΐου -         Επιτυχία της Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, που μετά την παρέμβαση της στη διαχείριση των Τ/Κ περιουσιών εγκρίθηκε κονδύλι για επιδιόρθωση της κατοικίας πρόσφυγα, στον Μούτταλλο.

Καλαντάρι Απριλίου

5 Απριλίου  –     Ψηφίστηκε πρόταση νόμου του βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου που σκοπό είχε την τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου, έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί η παραγωγή βιολογικών προϊόντων και η προώθηση της παραγωγής ντόπιων γεωργικών, κτηνοτροφικών και μεταποιημένων προϊόντων που προκύπτουν από αυτά. Επιπρόσθετα σκοπός της πρότασης είναι η βελτίωση της λειτουργίας του θεσμού της λαϊκής αγοράς, η ενδυνάμωση της  θέσης των παραγωγών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων κυπριακής προέλευσης στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και η ενίσχυση της διαφάνειας κατά τη διάθεση γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές όσον αφορά την προέλευση και τη μέθοδο παραγωγής τους.

15 Απριλίου -     Μετά από ενέργειες της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και δημοσιοποίηση για κομποστοποίηση σε πολυκατοικία στη Μέσα Γειτονιά από την διαχειριστική επιτροπή της πολυκατοικίας, ο Δήμος Μέσα Γειτονιάς δήλωσε ότι στόχος του δήμου είναι να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότερα υποστατικά στο πρόγραμμα κομποστοποίησης.

19 Απριλίου –     Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής τροπολογία που κατέθεσε ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων -Συνεργασία Πολιτών κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου για τους Κανονισμούς περί Αρχαιοτήτων έτσι ώστε οι λήπτες δημοσίου βοηθήματος ή/και οι λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος να δικαιούνται δωρεάν είσοδο στα μουσεία και στα αρχαία μνημεία.

Καλαντάρι Μαρτίου

1 Μαρτίου –       Μετά από διαβήματα της Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, έκλεισε το παράνομο «πράσινο σημείο» στην Κοινότητα Λυθροδόντα, το οποίο είχε μετατραπεί σε ανεξέλεγκτο σκυβαλότοπο.

1 Μαρτίου –       Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων τροπολογία του ΑΚΕΛ και του Κινήματος Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών  στον Προϋπολογισμό της Επιτροπής Σιτηρών η οποία αφορά δέσμευση του κονδυλίου που προνοείται για το σχέδιο εθελούσιας εξόδου του μόνιμου προσωπικού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου.

1 Μαρτίου –       Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων τροπολογία του Κινήματος Οικολόγων στον Προϋπολογισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία αφορά δέσμευση του ποσού  που προνοείται για την αγορά αυτοκινήτου για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

12 Μαρτίου -      Μετά από πολλές ενέργειες (ενός χρόνου), της Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών προς το Δήμο Πάφου για καθαρισμό του σκυβαλότοπου στο Αναβαργός, ο χώρος έχει καθαριστεί από το Δήμο Πάφου.

22 Μαρτίου -      Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων τροπολογία το Κινήματος Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας η οποία αφορά δέσμευση του ποσού που προορίζεται να καλύψει εφάπαξ φιλοδώρημα στον τέως Γενικό Διευθυντή του ΟΑΥ, ο οποίος αποχώρησε από τον Οργανισμό στις 30/11/2014. Για το εν λόγω θέμα εκκρεμεί δικαστική διαδικασία.

22 Μαρτίου -      Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων τροπολογία του ΑΚΕΛ, της ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών  στον Προϋπολογισμό του ΡΙΚ η οποία αφορά δέσμευση  κονδυλίου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ που κατανέμεται στα κονδύλια από την κρατική χορηγία ως αντιστάθμισμα απολεσθέντων εσόδων από διαφημίσεις.

9 Μαρτίου –       Σε μια θυελλώδη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών και κατόπιν καθοριστικών παρεμβάσεων του Προέδρου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Γιώργου Περδίκη, η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Βασιλική Αναστασιάδου ανακοίνωσε ότι παγώνει τις διαδικασίες για ανέγερση του πρατηρίου στην περιοχή Χρυσοσπηλιώτισσας στην Κ. Δευτερά.

28 Μαρτίου –     Μετά από παρέμβαση του κ. Γιώργου Περδίκη, μέσω κοινοβουλευτικής ερώτησης που κατέθεσε, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων προέβη στα απαραίτητα διαβήματα και αποσύρθηκε από την ιστοσελίδα του Ευρώ-Μεσογειακού Πληροφοριακού Συστήματος για το Νερό [Euro-Mediterranean Information System on know-how in the Water Sector - (SEMIDE-EMWIS)] δημοσίευση η οποία έκανε αναφορά στο έργο μεταφοράς νερού από την Τουρκία στα κατεχόμενα, αναφέροντας τα κατεχόμενα ως «Βόρεια Κύπρος».

30 Μαρτίου –     Η Επαρχιακή Επιτροπή Λεμεσού του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, δέχθηκε καταγγελία για πρόθεση της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού, για ψέκασμα  της παρόδιας βλάστησης στην κοινότητα Ποταμιούς. Μετά από άμεση  κινητοποίηση και έκδοση αυστηρής ανακοίνωσης, απετράπη η συνέχιση του  ψεκάσματος της παρόδιας βλάστησης.

Καλαντάρι Φεβρουαρίου 2019

1 Φεβρουαρίου - Ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων οι δύο τροπολογίες που κατέθεσε το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών στους «Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Συμπληρωμή, Μέγιστη Συμπληρωμή, Συνεισφορά Ι και Συνεισφορά ΙΙ) Κανονισμούς του 2019». Σκοπός της πρώτης τροπολογίας ήταν η διαγραφή της πρόνοιας με βάση την οποία παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να καθορίσει με απόφασή του κατηγορίες δικαιούχων ή περιπτώσεις δικαιούχων για τους οποίους το ύψος της μέγιστης συμπληρωμής ενδέχεται να καθοριστεί χαμηλότερο από εκατόν πενήντα ευρώ (€150). Θέση του Κινήματος είναι ότι ο καθορισμός ποσού χαμηλότερου των εκατόν πενήντα ευρώ (€150) για τις συμπληρωμές για κατηγορίες δικαιούχων ή περιπτώσεις δικαιούχων πρέπει να ρυθμίζεται νομοθετικά, μέσω κανονισμών που θα εγκρίνονται από τη Βουλή. Σκοπός της δεύτερης τροπολογίας ήταν η συμπερίληψη πρόνοιας βάση της οποίας όταν οι επαγγελματίες υγείας, τα μέλη πολιτικής άμυνας και τα μέλη άλλων ομάδων διάσωσης επισκέπτονται τα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) εν ώρα καθήκοντος να μην καταβάλλουν συμπληρωμή.

1 Φεβρουαρίου - Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής τροπολογία η οποία κατατέθηκε από τον βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών κ. Γιώργο Περδίκη, η οποία τροποποιούσε το νομοσχέδιο περί Εκλογής Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και που εγκαθιδρύει, για τις Ευρωεκλογές, την αυτόματη εγγραφή Ε/Κ και Τ/Κ που αποκτούν το δικαίωμα εκλέγειν, κάνοντας χρήση ενός ενιαίου αρχείου, εκείνο του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού. Πρόκειται για μια πράξη υπέρ της δημοκρατίας η οποία προωθεί την ισότητα και ισονομία των πολιτών, δίνοντας το δικαίωμα του εκλέγειν σε όλους τους Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, διαγράφοντας τη διάκριση που υπήρχε στο νόμο και αυξάνοντας τον αριθμό των πολιτών που δικαιούνται να ψηφίσουν.

1 Φεβρουαρίου - Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση νόμου η οποία κατατέθηκε και από τους 2 βουλευτές του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών κ. Γιώργο Περδίκη και κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, η οποία τροποποιούσε τον περί Αρχείου Πληθυσμού νόμο έτσι ώστε η τιμητική πολιτογράφηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος και η πολιτογράφηση αλλοδαπών επενδυτών να επιτρέπονται υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με Κανονισμούς που κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο παροχής της κυπριακής υπηκοότητας σε ξένους επενδυτές.

15 Φεβρουαρίου - Ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων οι τέσσερις τροπολογίες που κατέθεσε το Κίνημα Οικολόγων- Συνεργασία Πολιτών στους περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Φαρμακευτική Κάνναβη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμούς του 2019 που διεύρυναν τη δυνατότητα των ασθενών να έχουν πρόσβαση στην φαρμακευτική κάνναβη.

15 Φεβρουαρίου - Ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων η τροπολογία που κατέθεσε το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών στον Προϋπολογισμό του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Η τροπολογία σκοπούσε στη δέσμευση του κονδυλίου, το οποίο προορίζεται να καλύψει τη δαπάνη που αφορά την αμοιβή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΥπΥ εναντίον του οποίου εκκρεμεί διερεύνηση υπόθεσης ασυμβιβάστου.

21 Φεβρουαρίου - Μετά από ενέργειες της Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών λήφθηκαν μέτρα για ασφάλεια στο Γεφύρι Χατζήνας.

24 Φεβρουαρίου - Μετά από πολλές ενέργειες και δημόσιες καταγγελίες της Επαρχιακής Επιτροπής Πάφου του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών για καθαρισμό του σκυβαλότοπου στα Κονιά, ο χώρος έχει καθαριστεί από συνεργείο της κοινότητας.

25 Φεβρουαρίου – Η Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, δέχθηκε καταγγελία για κακοποίηση σκύλου σε οικία στον Άγιο Δομέτιο. Μετά από τα διαβήματα της Επαρχιακής και την εμπλοκή του Δημαρχείου Αγίου Δομετίου, ο σκύλος τυγχάνει καλύτερης περιποίησης από τον ιδιοκτήτη του και η ποιότητα ζωής του έχει βελτιωθεί αισθητά.

Καλαντάρι Ιανουαρίου 2019

7 Ιανουαρίου - Μετά από ενέργειες της επαρχιακής επιτροπής Λεμεσού ξεκίνησε η τοποθέτηση ανελκυστήρα στο Θ’ Δημοτικό Σχολείο Καψάλου στη Λεμεσό για διευκόλυνση του ανάπηρου παιδιού που φοιτά στο σχολείο.

11 Ιανουαρίου - Μετά από ενέργειες και επί τόπου επίσκεψη της Επαρχιακής Επιτροπής Λεμεσού του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών στον οικισμό των Αθίγγανων στα Π. Πολεμίδια έγινε καθαρισμός του χώρου από τα σκουπίδια από την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού.

20 Ιανουαρίου – Η Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, δέχθηκε καταγγελία για έναρξη τοποθέτησης 4 πομπών κινητής τηλεφωνίας της Primetel σε πυλώνα ιδιοκτησίας του ΡΙΚ στην οδό Μουσών στην Αγλαντζιά. Μετά από την επιτόπου κινητοποίηση και διαβημάτων της Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας και του Προέδρου του Κινήματος κ. Γιώργου Περδίκη, ξηλώθηκε ο πομπός και αποφεύχθηκε η τοποθέτηση περαιτέρω πομπών στην περιοχή.

22 Ιανουαρίου – Η Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και ο Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου κ. Παναγιώτης Μανώλη, μετά από καταγγελίες που δέχθηκαν για αλόγιστη απόρριψη παντός είδους αποβλήτων σε πάρκο στην οδό Κισσάβου στον Στρόβολο, έδρασε άμεσα κινητοποιώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες να προβούν σε καθαρισμό, λύνοντας ένα πρόβλημα το οποίο προσπαθούσαν οι κάτοικοι της γειτονιάς να λύσουν εδώ και 3 μήνες.

23 Ιανουαρίου – Η Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, μετά από παράπονα που δέχθηκε από κατοίκους του συνοικισμού Χρυσοσπηλιώτισσας στην Κ. Δευτερά, που αφορούσαν την έλλειψη ασφαλτικής επίστρωσης στο χώρο στάθμευσης τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μικρές λίμνες μετά από κάθε βροχή, γεγονός που προκαλούσε οχληρία, προχώρησε σε διαβήματα προς τον κοινοτάρχη Κάτω Δευτεράς ο οποίος έλαβε τα κατάλληλα μέτρα.

More in this category:

Facebook

Κύλιση στην Αρχή

HD-Background Selector

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies..

Συμφωνώ

I understand