Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζει ακόμα μια φορά την αμέριστη στήριξη του στους κατοίκων των Πυργών, της γύρω περιοχής καθώς και στους μοναχούς της μονής Σταυροβουνίου που δικαιωματικά αξιώνουν ένα περιβάλλον χωρίς κινδύνους, αλλά και ποιότητα ζωής στην κοινότητά τους.

Έχουμε τονίσει ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε την όποια επιπλέον περιβαλλοντική επιβάρυνση, σε μια περιοχή που κατά τα άλλα είναι προστατευόμενη και ενταγμένη στο Natura 2000. Η αντίσταση των κατοίκων, της μονής Σταυροβουνίου και των περιβαλλοντιστών φαίνεται να αναγκάζει κάποιους να αναζητούν αθέμιτες πρακτικές προκειμένου να επιτύχουν τις σκοπιμότητες τους.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ζητά όπως άμεσα δοθούν εξηγήσεις στην καταγγελία του μοναχού πατέρα Σάββα ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης προσπάθησε να δωροδοκήσει τη μονή Σταυροβουνίου προκειμένου να συναινέσουν στη κατασκευή του ασφαλτικού εργοστασίου.

Θεωρούμε ότι αν κάτι τέτοιο ισχύει, ο κ. Αναστασιάδης έχει εκτεθεί πολιτικά και οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις. Στο άκουσμα της καταγγελίας αυτής, σε συνδυασμό με το μέγεθος του ιδιωτικού αυτού έργου και της κατασκευαστικής εταιρείας που θέλει να το υλοποιήσει, γεννούνται ερωτήματα και αφήνονται σκιές. Αναμένουμε να γίνει άμεσα το ξεκαθάρισμα απο τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος δημοσίευσε χθες την πολυαναμενόμενη Έκθεση Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης), με βάση το άρθρο 16 των περί Προστασίας και Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμων του 2003 μέχρι 2015 (αντίστοιχα άρθρα 6.3 και 6.4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) για την περιοχή Θαλασσινές Σπηλιές του Δήμου Πέγειας. Υπενθυμίζεται ότι η μελέτη εκπονήθηκε σύμφωνα με την απόφαση που λήφθηκε στη σύσκεψη των Υπουργών Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Εσωτερικών στις 22/3/2018, για τις αναπτύξεις που αδειοδοτήθηκαν μεταξύ Μαρτίου 2017 και Μαρτίου 2018, στην περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών του Δήμου Πέγειας, η οποία εμπίπτει εντός των περιοχών του δικτύου Natura 2000 Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ CY4000010) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ CY4000023) Χερσόνησος Ακάμα.

Διαβάζοντας κανείς την έκθεση, το πρώτο πράγμα που παρατηρεί είναι ότι οι κάθε λογής «ειδικοί» (υπουργοί, διευθυντές, προϊστάμενοι και ειδικοί εμπειρογνώμονες)... έκοψαν και έραψαν τις διαπιστώσεις και εισηγήσεις τους στα μέτρα της συνέχισης της ανεξελέγκτης ανάπτυξης αντί της διατήρησης του κινδυνεύοντος είδους της μεσογειακής φώκιας στην περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών της Πέγειας. Σημειωτέον ότι η μεσογειακή φώκια χαρακτηρίζεται ως το πιο απειλούμενο θαλάσσιο θηλαστικό στην Κύπρο, την Μεσόγειο και την Ευρώπη, ενώ η περιοχή των Θαλασσινών Σπηλιών Πέγειας στην Χερσόνησο Ακάμα αποτελεί τον τελευταίο βιότοπο αναπαραγωγής του είδους στις περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας (καθώς το Ακρωτήρι Λεμεσού και το Κάβο Πύλα βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Βρετανικών Βάσεων, ενώ η Γιαλούσα και η Καρπασία βρίσκονται στα κατεχόμενα).

Η έκθεση παρουσιάζει αρκετά και σημαντικά κενά. Το σημαντικότερο από αυτά αφορά το γεγονός ότι η έκθεση αγνοεί πλήρως ότι τα τελευταία δύο χρόνια στις Θαλασσινές Σπηλιές Πέγειας ανεγείρονται επαύλεις σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από τη θάλασσα, μεταξύ των δύο σημαντικότερων και ενεργών σπηλιών αναπαραγωγής της μεσογειακής φώκιας στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και πάνω από την πρόσφατα κηρυχθείσα «Περιοχή Πυρήνα» της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Περιοχής, όπου (κατά τα άλλα) «απαγορεύεται η αλιεία με οποιονδήποτε τρόπο».

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Έβδομο Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου του 2011 και συγκεκριμένα το άρθρο 8 (Προστασία και αειφόρος χρήση των παράκτιων ζωνών), τα συμβαλλόμενα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίζουν παράκτια ζώνη πλάτους τουλάχιστον 100 μέτρων από την υψηλότερη χειμερινή ίσαλη γραμμή, στην οποία δεν επιτρέπεται η δόμηση. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα άρθρα 10 (Ειδικά παράκτια οικοσυστήματα) και 11 (Παράκτια τοπία) του Πρωτοκόλλου, τα συμβαλλόμενα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίζουν ακόμη αυστηρότερα μέτρα προστασίας θαλάσσιων ενδιαιτημάτων που φιλοξενούν σπάνια και απειλούμενα είδη με υψηλή αξία διατήρησης, καθώς και για μοναδικά και αξιόλογα παράκτια τοπία, όπως γεωμορφώματα που περιλαμβάνουν βραχώδεις ακτογραμμές και θαλασσινές σπηλιές.

Ωστόσο, στην έκθεση αναφέρεται ότι στο παρόν στάδιο δεν χρειάζεται γενική επέκταση της υφιστάμενης Ζώνης Προστασίας της Παραλίας εντός της περιοχής μελέτης, πέραν του ορίου που έχει ήδη καθοριστεί από τον αποικιοκρατικό και απαρρχαιωμένο Νόμο περί Προστασίας της Παραλίας του 1934 έως 2011 (το οποίο κυμαίνεται από 30 μέτρα στις τοποθεσίες Κανταρκαστοί-Σπήλιος της Φώκαινας, μέχρι 60 μέτρα στις τοποθεσίες Καφίζης-Μανίκης και 90 μέτρα στις τοποθεσίες Ασπρόβικλα-Πέτρες του Βαθύ). Τέλος, προτείνεται, «όπου είναι εφικτό», και ιδιαίτερα εκεί όπου η Ζώνη Προστασίας της Παραλίας έχει «στενέψει» εξαιτίας της διάβρωσης ή/και πολεοδομικών ρυθμίσεων, να μελετηθεί η δυνατότητα επέκτασης της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας στο ανώτατο επιτρεπτό όριο (δηλαδή 100 υάρδες που ισούνται με 91 μέτρα) που καθορίζεται από τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο, κυρίως πλησίον των καταφυγίων της μεσογειακής φώκιας.

Λες και μας κάνουν και χάρη δηλαδή... Και όλα αυτά μόλις μία εβδομάδα μετά τη δημοσίευση της «Επισκόπησης της Εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο», η οποία μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι η Κύπρος δεν έχει υπογράψει ούτε επικυρώσει το Έβδομο Πρωτόκολλο της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου και εισηγείται την εντατικοποίηση των προσπαθειών για τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας όπως αυτές προκύπτουν από πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες.

Μόνο που οι «ειδικοί» (υπουργοί, διευθυντές, προϊστάμενοι και ειδικοί εμπειρογνώμονες)... δεν είδαν, δεν άκουσαν, δεν γνώριζαν τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ούτε τις Γνωματεύσεις του Γενικού Εισαγγελέα και τις Εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή. Είπαμε, κόβουν και ράβουν στα μέτρα τους και όπως τους βολεύει.

Άγγελος Νικολάου - Φιλελεύθερος 12/04/19

Ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Οικολογικό Αγροτικό Σύνδεσμο (ΠΟΑΣ) «Οικοαγροτικός», διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο: «Η χρήση των φυτοφαρμάκων στη συμβατική γεωργία και η εναλλακτική λύση της βιολογικής καλλιέργειας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019, στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

18:30 – 19:00 - Εγγραφές

19:00 – 19:05 - Καλωσόρισμα από το βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Χαράλαμπο Θεοπέμπτου

19:05 – 19:15 - Πορίσματα από τη δημοσιογραφική διάσκεψη του ΠΟΑΣ Οικοαγροτικού για τη χρήση Φυτοφαρμάκων (Γιώργος Ηλιάδης).

19:15 – 19:30 - Το νομοθετικό πλαίσιο για τη χρήση φυτοφαρμάκων στην Κύπρο –Προϊστάμενος του Κλάδου Αγροχημικών και Ζωοτροφών, Τμήμα Γεωργίας, κ. Μάριος Αδαμίδης.

19:30 – 19:50 - Οι επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων στην υγεία μας και τα οφέλη της χρήσης βιολογικών προϊόντων – Πρόεδρος Παγκύπριου Συνδέσμου Διατροφολόγων, Δρ Νίτσα Κοιλιάρη.

19:50 – 20:10 - Η βιολογική γεωργία στην Κύπρο: Προκλήσεις και Προοπτικές – Περιβαλλοντικός Μηχανικός, Διαχειριστής Βιολογικής Φάρμας, Nicolas Netien.

20:10 – 20:30 - Ερωτήσεις και Συζήτηση

Στο χώρο της εκδήλωσης θα παρατίθεται έκθεση ντόπιων βιολογικών προϊόντων και θα δίνονται δωρεάν μικρά δεντράκια Πολώνιας που είναι το πιο γρήγορο αναπτυσσόμενο δέντρο στον κόσμο.

Το Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών ενώνει την φωνή του με τον δήμαρχο Πέγειας κ. Μαρίνο Λάμπρου, καταδικάζοντας την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να κηρύξει λιμανάκι που κατασκευάσθηκε παράνομα στην Πέγεια ως χώρο ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα της εταιρείας «Leptos Calypso Hotels Public Ltd».

Η ιστορία αυτή άρχισε από το 1988, όταν η εταιρεία δημιούργησε αρχικά ένα παράλληλο κυματοθραύστη απέναντι από το ξενοδοχείο της "Καλύψω". Στη συνέχεια δημιούργησε ένα καταφύγιο σκαφών και απώτερος στόχος της εταιρείας είναι η δημιουργία μαρίνας για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρείας. Όλες οι εργασίες έγιναν χωρίς να προηγηθεί ή να παρουσιασθεί κάποια μελέτη, με συνέπεια την μεγάλη διάβρωση διπλανών παραλίων.

Όπως απεκάλυψε η εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος», το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τον Ιανουάριο να εγκρίνει την εγγραφή μέρους του θαλάσσιου χώρου, το οποίο θα επιχωθεί για τη δημιουργία ξηράς του χώρου ελλιμενισμού και εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής, ως ακίνητη ιδιοκτησία στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον υπουργό Ενέργειας και τον υφυπουργό Τουρισμού όπως χορηγήσουν άδεια διαχείρισης χώρου ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής στην εταιρεία «Leptos Calypso Hotels Public Ltd», συνοδευόμενη με σχετικούς όρους και περιορισμούς ενεργοποίησης, τους οποίους η υπό αναφορά εταιρεία θα είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει προκείμενου να καταστεί δυνατή η ενεργοποίηση της εν λόγω άδειας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 8 των περί Διαχείρισης Χώρων Ελλιμενισμού Σκαφών Αναψυχής Νόμων 2007 έως 2013.

Επίσης, αποφάσισε να εγκρίνει την παραχώρηση στην εταιρεία «Leptos Calypso Hotels Public Ltd», του μέρους του θαλάσσιου χώρου το οποίο θα επιχωθεί για τη δημιουργία ξηράς, καθώς και ολόκληρου του χώρου που θα κηρυχθεί ως χώρος ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, με την υπογραφή σύμβασης με μακροχρόνια άδεια χρήσης. Ο δήμαρχος Πέγειας υπενθύμισε ότι είχε αποταθεί στον Γενικό Ελεγκτή τον Σεπτέμβριο του 2017 για να διευκρινιστεί το καθεστώς λειτουργίας της συγκεκριμένης κατασκευής, μετά από κάποιο ατύχημα σε θαλάσσια αθλήματα στην περιοχή και τις συνεχείς εκκλήσεις της Αστυνομίας για να ξεκαθαρίσει το θέμα της παράνομης παροχής διευκολύνσεων στους λουόμενους.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι πρόσφατα ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ κ. Αβέρωφ Νεοφύτου και της ΕΔΕΚ κ. Μαρίνος Σιζόπουλος, καθώς και ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης έπαιξαν τον ρόλο του κηπουρού στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, φυτεύσαν θάμνους και εκφώνησαν θερμούς λόγους, υμνώντας τον εν λόγω επιχειρηματία.

Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος και υποψήφια Ευρωβουλευτής κ. Έφη Ξάνθου δήλωσε: «Ειδικά εν όψη της δημοσιοποίησης της στρατηγικής για την Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) για 2018 - 2028 και την μη εκπόνηση Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, είναι ξεκάθαρο πως η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση λήφθηκε αυθαίρετα και καθαρά για εξυπηρέτηση συμφερόντων και δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Συμφωνούμε με τον δήμαρχο ότι έχει παραγνωρισθεί εκ νέου η τοπική αρχή και ζητούμε από την πολιτεία να μην εφαρμόζει δυο μέτρα και δυο σταθμά και να ανακαλέσει άμεσα την απόφαση της».

Σελίδα 18 από 81
Κύλιση στην Αρχή

HD-Background Selector

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies..

Συμφωνώ

I understand