Μετά από καταγγελίες κατοίκων της κοινότητας Μαθηκολώνης, αντιπροσωπεία του Κινήματος επισκέφθηκε την περιοχή το καλοκαίρι του 2018 και αξιολόγηση την επικρατούσα τότε κατάσταση.

Η εικόνα ήταν αποκαρδιωτική, καθώς επρόκειτο για ένα πάρκο εγκαταλελειμμένο με κλειστή είσοδο, παιγνίδια σκουριασμένα και παγκάκια σε άθλια κατάσταση. Μοναδικό σημάδι ζωής, μερικές κότες, με τις οποίες κάποιος άγνωστος φρόντισε να "εμπλουτίσει" το πάρκο, επιφέροντας μαζί την πράξη του κινδύνους για τη δημόσια υγεία, πέραν από την παρανομία της χρήσης του χώρου προφανώς κατά το δοκούν!

Οι ενέργειες του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών προς τον Κοινοτάρχη το Κοινοτικό Συμβούλιο και την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού, έφεραν θετικά αποτελέσματα.

Ο χώρος δεν είναι πλέον ένας λερωμένος ορνιθώνας, καθώς οι κότες έχουν απομακρυνθεί και το πάρκο έχει ανοίξει προκειμένου να το χαίρονται και να το απολαμβάνουν οι πολίτες.

Και επειδή η ποιότητα ζωής δεν μπορεί να είναι ένα γράμμα κενό, η κοινότητα σε συνεργασία με την Επαρχιακή Διοίκηση οφείλει να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, δηλαδή να επιδιορθώσει τις υποδομές του πάρκου και να το καθαρίσει.

Το πάρκο ως ορνιθώνας: 

Μαθικολώνη πάρκο σε ορνιθώνα 3

Μαθικολώνη πάρκο σε ορνιθώνα 3

Μαθικολώνη πάρκο σε ορνιθώνα 3

Το πάρκο σήμερα: 

tsilarkes

tsilarkes

 Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) και η πραγματική οικονομία

Το παρόν άρθρο γράφτηκε στη βάση της πληροφόρησης που έχω για την έκθεση της κεντρικής τράπεζας που κατατέθηκε στη Βουλή πρόσφατα σχετικά με τη διαχείριση των ΜΕΔ. Η εικόνα θα ήταν περισσότερο διαφωτιστική αν εκτός από τη συγκεντρωτική κατάσταση, η έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας επεξηγούσε και ποιοτικά, πώς διαμορφώνεται αυτή η εικόνα. Αυτό θα επιτυγχανόταν αν γινόταν επεξήγηση για τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) που οφειλόταν σε κάθε ένα από τους τέσσερις παράγοντες που γενικά και συγκεντρωτικά  αναφέρεται στην έκθεση.

Με αυτό τον ποιοτικό διαχωρισμό της εξέλιξης των ΜΕΔ, θα δινόταν με περισσότερη σαφήνεια και θα ήταν πιο ξεκάθαρο κατά πόσο τα Αδειοδοτημένα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΑΠΙ) εφαρμόζουν και πώς τον αποτελεσματικό Κώδικα της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ), αλλά την προοπτική είσπραξης αλλά και των χορηγήσεων που δεν παρουσιάζονται στην έκθεση. Το απλό ποσοτικό αποτέλεσμα δίνει μια εικόνα, αλλά όχι αυτή που θα βοηθήσει στη διαμόρφωση πολιτικών από μέρους του νομοθετικού σώματος για την αντιμετώπιση και επίλυση του προβλήματος στην κοινωνικοοικονομική του διάσταση.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β’ της έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσο όρο οι Τράπεζες αποδέχονται την παραχώρηση ακίνητης περιουσίας έναντι χρέους γύρω στο 65% (σε μερικές περιπτώσεις το ποσοστό αυτό μειώνεται ακόμα και κάτω από το 50%), τότε διαπιστώνουμε ότι, μέσα στο 2018, ένα ποσοστό της τάξης του 12,21% (από τις συνολικές πληρωμές στα ΜΕΔ), προέκυψε από ακίνητα δανειοληπτών. Αυτό σε αξίες ακινήτων/περιουσιών των δανειοληπτών που μεταβιβάστηκε επ’ ονόματι των Τραπεζών αντιστοιχεί σε 640,403,000 ευρώ. Από αυτό μπορεί κάποιος να αντιληφθεί και την κοινωνική διάσταση το όλου θέματος. Ακόμα δε περισσότερο, αν αναλογιστούμε και σε ποιους ανήκουν οι Τράπεζες,  διαπιστώνεται και το μέγεθος του προβλήματος που θα προκύψει  μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και προς τα που οδηγείται η όλη κατάσταση, τόσο σε οικονομικό, όσο και σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.

Παρά το γεγονός ότι αρκετές εκποιήσεις έχουν αναβληθεί λόγω της εφαρμογής του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ, εντούτοις ακόμα και τούτου του γεγονότος, οι εκποιήσεις και η αλλαγή της κυριότητας ακίνητης περιουσίας συνεχίζει να γίνεται σε μεγάλο βαθμό.  Ερμηνεύοντας τα δεδομένα του παραρτήματος, διαπιστώνεται με βεβαιότητα η μετακίνηση πλούτου από τα χέρια δανειοληπτών σε άλλους ιδιοκτήτες.

Πρόσθετα, σημαντικό μέρος αυτού του πλούτου από ακίνητα μεταφέρεται στην κυριότητα των Τραπεζών, οι οποίες επίσης ανήκουν σε ξένους κατά κύριο λόγο μετόχους.

Με βάση τα ίδια δεδομένα, διαπιστώνεται πόσο αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ακίνητης περιουσίας των Κυπρίων, αλλά και με τι ρυθμούς και σε ποιο βαθμό θα αλλάξει, μετά  την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων για το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, αλλά και μετά που θα διαπιστωθεί ότι το σχέδιο δεν λειτούργησε αποτελεσματικά, ένεκα των λανθασμένων κριτηρίων του. Όταν δε ακόμα θα τεθούν σε εφαρμογή και οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, το πρόβλημα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο, με όλες τις κοινωνικές και οικονομικές του αρνητικές επιδράσεις.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι, ακίνητα αγοραίας αξίας 33 εκ. Έχουν αλλάξει ιδιοκτήτη το Γ΄και Δ΄τρίμηνο του 2018, ενώ μόνο για το Α τρίμηνο του 2019 και παρά την αναστολή των εκποιήσεων, έχουν αλλάξει ιδιοκτήτη ακίνητα αξίας 49 εκ. Σχεδόν.

Μόνο δε οι Τράπεζες, έχουν μεταβιβάσει απ’ ονόματι τους ακίνητα αξίας για την περίοδο από 07-12/2018 και 01-03/2019 ακίνητα αξίας 345εκ. Και 105 εκ. Αντίστοιχα.

Η δηλωμένη οικονομική ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, δεν έχει μεταφέρει θετικές επιπτώσεις και στην πραγματική οικονομία ώστε να αρχίσει να δημιουργείται προστιθέμενη αξία για τη βελτίωση της οικονομικής θέσης των  πολιτών και μικροεπιχειρήσεων. Η προστιθέμενη αξία που δημιουργείται, την καρπούνται μια μικρή μερίδα επιχειρηματιών αλλά και βελτίωση των δημοσιονομικών παραμέτρων.

Είναι καθαρά θέμα επιλογής ποια πολιτική επιλέγουμε και τι στοχεύουμε. Τη  συνεχιζόμενη φτωχοποίηση του κυπριακού λαού, παρά την πρόσκαιρη δηλωμένη οικονομική ανάπτυξη που θα αποδειχτεί περίτρανα πλασματική, ή την πραγματική ανάπτυξη που θα βασίζεται στην πραγματική οικονομία μέσα από πολιτικές ορθολογιστικής υλοποίησης αναπτυξιακού σχεδιασμού και προγράμματος; Εδώ φυσικά απαιτείται ένας σωστός εξ ορθολογιστικός σχεδιασμός και όχι εκσυγχρονισμός του παλιού οικονομικού μοντέλου που μας οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. 

Αν ληφθούν αποφάσεις και γίνουν τομές, τότε θα έχουμε και πρόοδο και ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής του λαού. Αν όχι, η περαιτέρω φτωχοποίηση είναι αναπόφευκτη.

 

Ο Δήμος Λευκωσίας ως πολεοδομική αρχή προσανατολίζεται να εκδώσει πολεοδομική άδεια για ανέγερση οκταώροφης ή δεκαώροφης πολυκατοικίας σε περιοχή ειδικού χαρακτήρα. Αυτό έχει ήδη πυροδοτήσει αντιδράσεις τόσο από δημότες όσο και από Δημοτικούς Συμβούλους.

Στις 2/4/19 στάλθηκε στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη επιστολή από ομάδα Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Λευκωσίας (που συνυπογράφεται και από τον δημοτικό σύμβουλο του Κινήματος κ. Κυριάκο Τσιμίλλη) η οποία αναφέρει τις σχετικές πρόνοιες του νόμου, εξηγώντας πως όχι μόνο αλλοιώνεται ο ειδικός χαρακτήρας της περιοχής, αλλά φαίνεται ότι παραβιάζονται και συγκεκριμένες νομοθεσίες.

Η πρόθεση κατασκευής της οκταώροφης ή δεκαώροφης πολυκατοικίας αφορά την περιοχή του Λήδρα Πάλας και των δικαστηρίων, όπου βρίσκονται και τα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας. Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα (ΠΕΧ) και σαν τέτοια προστατεύεται από τη νομοθεσία με συγκεκριμένους περιορισμούς ώστε να μην αλλοιωθεί αυτός της ο χαρακτήρας. 

Μοναδικό κτήριο στην περιοχή που είναι πολυώροφο είναι η πολυκατοικία Σιακόλα, ένα κτήριο κτισμένο πριν πολλές δεκαετίες, στο νοτιοανατολικό άκρο της περιοχής. Η ανέγερση ενός οκταώροφου ή δεκαώροφου κτιρίου μέσα σε μια περιοχή με διώροφα κτήρια, σαφώς και θα αλλοιώσει το αστικό περιβάλλον και ταυτόχρονα θα αποτελέσει ένα κακό προηγούμενο στην πορεία καταστροφή της περιοχής.

Στο ενδεικτικό φωτομοντάζ που δημοσιεύεται σήμερα καταδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας η αλλοίωση που θα υποστεί η περιοχή και απεικονίζεται η  η απαρχή της οικοδομικής αναρχίας που θα επικρατήσει στη συγκεκριμένη ΠΕΧ. με την ανέγερση του οκταώροφου ή δεκαώροφου κτηρίου.

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κ. Γιώργος Περδίκης, στην επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών στις 11 Απριλίου 2019, απεύθυνε έκκληση να εξασκήσει όλες τις εξουσίες που του δίνει η νομοθεσία για να σταματήσει αυτό το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό έγκλημα.

Για το θέμα έχει ενημερωθεί ο γενικός ελεγκτής της δημοκρατίας Δρ. Οδυσσέας Μιχαϊλίδης. 

Ας μην έχουμε τα ίδια που ζήσαμε πριν κάποια χρόνια με το Γιώρκειον μέγαρο!

Οι εξελίξεις στο θέμα της Αμμοχώστου με σκοπό τον πλήρη εποικισμό της, έχει πλέον μετουσιωθεί σε αυτοσκοπό από την Άγκυρα και τους εγκάθετους της στα κατεχόμενα.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το ΡΙΚ αναφέρουν ότι εταιρείες ανάπτυξης πλησιάζουν Ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου για εξαγορά των περιουσιών τους. Τα τηλεφωνήματα προέρχονται από εταιρείες ανάπτυξης, τουρκικών και άλλων κεφαλαίων και προσπαθούν να μάθουν τις προθέσεις των ιδιοκτητών σε ενδεχόμενο πώλησης των περιουσιών τους. Σημειώνεται ότι υπάρχουν πληροφορίες για σχέση των εταιρειών αυτών με το οικογενειακό περιβάλλον του κ. Ερντογάν. 

Η κίνηση αυτή αποτελεί επιβεβαίωση των βλέψεων και σκοπιμοτήτων που έχει η Τουρκία σε συνεργασία με τα κατεχόμενα για την Αμμόχωστο, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι με δέλεαρ μια δήθεν ανάπτυξη υλοποιεί ακάθεκτη το σχέδιο του εποικισμού της πόλης. Το βέβαιο είναι πως αν πετύχει τον στόχο της, τα ψηφίσματα του ΟΗΕ για την Αμμόχωστο – ιδιαίτερα το 550 που προνοεί την παράδοση της πόλης της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους της – θα αποδυναμωθεί, με τους κίνδυνους να είναι ορατοί για όσους δεν υποκύψουν στην ανάπτυξη.

To Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εμμένει στη θέση όπως η κυβέρνηση να αντιδράσει δυναμικά στις μεθοδεύσεις της Τουρκίας, οι οποίες ακολουθούνται πιστά από το ψευδοκράτος και πλέον δελεάζουν τους νόμιμους ιδιοκτήτες περιουσιών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει να μελετήσει την εισήγησή για προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο υπό παραίτηση Yπουργός Oικονομικών κ. Γεωργιάδης επέλεξε το μνημόσυνο των ηρώων του Λιοπετρίου για να πανηγυρίσει την έναρξη του σχεδίου ΕΣΤΙΑ από την 1η Σεπτεμβρίου. 

Παραβλέπεται ότι από την εξαγγελία του προγράμματος ΕΣΤΙΑ μέχρι σήμερα έχουν περάσει ήδη σχεδόν τρία χρόνια, παρά την στήριξη που είχε από την πλειοψηφία της Βουλής. 

Το βέβαιο είναι ότι το σχέδιο ΕΣΤΙΑ ευνοεί σε μεγάλο βαθμό τις Τράπεζες οι οποίες ήταν και οι συγγραφείς του. Η σημερινή πρόσκληση του κ. Γεωργιάδη προς τους δανειολήπτες για να υποβάλουν αίτηση για το ΕΣΤΙΑ μπορούσε κάλλιστα να γίνει από τις τράπεζες. Για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση καθίσταται κράχτης των τραπεζών. 

Το σχέδιο ΕΣΤΙΑ μπορεί όντως να λειτουργήσει για κάποιους δανειολήπτες, σίγουρα συμφέρει στις τράπεζες , αναμφίβολα θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι τα λάθη των τραπεζών , των κομμάτων και της κυβέρνησης αλλά δεν λύνει το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

Ως Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών καλούμε τους δανειολήπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με το σχέδιο ΕΣΤΙΑ διότι κρύβει παγίδες και έχει επικινδυνότητες.

Να επιδιώξουν να έχουν κατάλληλη συμβουλή και γνώση όλων των δεδομένων πριν δεσμευτούν σε μια νέα συμφωνία με την τράπεζα -πιστωτή. 

Το σχέδιο ΕΣΤΙΑ δεν αποτελεί τη λύση στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων ΜΕΔ διότι αφορά μόνο ένα μικρό ποσοστό τους.

Την ιδιά ώρα το μεγάλο μέρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων μεταφέρονται από τις τράπεζες στις εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (Funds) με αδιαφανείς και ύποπτες διαδικασίες που πρέπει να ανησυχούν όχι μόνο των δανειοληπτών αλλά και των αρμοδίων της οικονομίας. 

Σελίδα 8 από 654
Κύλιση στην Αρχή

HD-Background Selector

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies..

Συμφωνώ

I understand