Επιβάλλεται η οικονομική διαφάνεια των πολιτικών κομμάτων

Η ισχύουσα νομοθεσία για τη λειτουργία και την οικονομική διαφάνεια των πολιτικών κομμάτων επιβάλλει την κατάθεση ελεγμένων λογαριασμών, το αργότερο δέκα μήνες μετά τη λήξη του οικονομικού έτους.

Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κατέθεσε την 10η Οκτωβρίου στο Υπουργείο Εσωτερικών και στον Γενικό Ελεγκτή την αναλυτική κατάσταση των λογαριασμών του Κινήματος και των συνδεδεμένων οργανώσεων του που είναι η ΝΕΟΙ, η ΓΥΚΟ και η Κίνηση Οικολόγων Συνταξιούχων.

Αποτελεί πάγια θέση του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών ότι τα κόμματα πρέπει να υποβάλλονται σε συστηματικό έλεγχο από τους φορείς της πολιτείας που έχουν την αρμοδιότητα αυτή. Η πλήρης πρόσβαση των ελεγκτικών αρχών και των πολιτικών στα οικονομικά οργανώσεων και προσώπων που ασχολούνται με την πολιτική και διεκδικούν ρόλους στην εξουσία, θεωρούμε ότι επιβάλλεται.

Ως Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Κινήματος (http://cyprusgreens.org/) και να αναζητήσει την οικονομική κατάσταση του Κινήματος η οποία έχει κατατεθεί για το έτος 2018, καθώς και παλαιότερες οικονομικές εκθέσεις.

Κύλιση στην Αρχή

HD-Background Selector

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies..

Συμφωνώ

I understand